诗词名句
诗词鉴赏

侍從過公主南宅侍宴探得風字應制


侍從過公主南宅侍宴探得風字應制
作者: 張易之
朝代:
侍從過公主南宅侍宴探得風字應制
拼音:
['shi', 'cong', 'guo', 'gong', 'zhu', 'nan', 'zhai', 'shi', 'yan', 'tan', 'de', 'feng', 'zi', 'ying', 'zhi']
逐賞平陽第,鳴笳上苑東 。
['zhu', 'shang', 'ping', 'yang', 'di', 'ming', 'jia', 'shang', 'yuan', 'dong']

鳥吟千戶竹,蝶舞百花叢 。
['niao', 'yin', 'qian', 'hu', 'zhu', 'die', 'wu', 'bai', 'hua', 'cong']

時攀小山桂,共挹大王風 。
['shi', 'pan', 'xiao', 'shan', 'gui', 'gong', 'yi', 'dai', 'wang', 'feng']

坐客無勞起,秦簫曲未終 。
['zuo', 'ke', 'wu', 'lao', 'qi', 'qin', 'xiao', 'qu', 'wei', 'zhong']


简体:
侍从过公主南宅侍宴探得风字应制
逐赏平阳第,鸣笳上苑东 。
鸟吟千户竹,蝶舞百花丛 。
时攀小山桂,共挹大王风 。
坐客无劳起,秦箫曲未终 。

转载请注明出处诗词网 » 侍從過公主南宅侍宴探得風字應制