诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 周朝饗樂章 忠順


郊廟歌辭 周朝饗樂章 忠順
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 周朝饗樂章 忠順
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'zhou', 'chao', 'xiang', 'le', 'zhang', 'zhong', 'shun']
歲迎更始,節及朝元 。
['sui', 'ying', 'geng', 'shi', 'jie', 'ji', 'chao', 'yuan']

冕旒仰止,冠劒相連 。
['mian', 'liu', 'yang', 'zhi', 'guan', 'jian', 'xiang', 'lian']

八音合奏,萬物齊宣 。
['ba', 'yin', 'he', 'zou', 'wan', 'wu', 'qi', 'xuan']

常陳盛禮,願永千年 。
['chang', 'chen', 'sheng', 'li', 'yuan', 'yong', 'qian', 'nian']


简体:
郊庙歌辞 周朝飨乐章 忠顺
岁迎更始,节及朝元 。
冕旒仰止,冠剑相连 。
八音合奏,万物齐宣 。
常陈盛礼,愿永千年 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 周朝饗樂章 忠順