诗词名句
诗词鉴赏

丙辰年鄜州遇寒食城外醉吟五首 五


丙辰年鄜州遇寒食城外醉吟五首 五
作者: 韋莊
朝代:
丙辰年鄜州遇寒食城外醉吟五首 五
拼音:
['bing', 'chen', 'nian', 'fu', 'zhou', 'yu', 'han', 'shi', 'cheng', 'wai', 'zui', 'yin', 'wu', 'shou', 'wu']
雨絲煙柳欲清明,金屋人閑煖鳳笙 。
['yu', 'si', 'yan', 'liu', 'yu', 'qing', 'ming', 'jin', 'wu', 'ren', 'xian', 'nuan', 'feng', 'sheng']

永日迢迢無一事,隔街聞築氣毬聲 。
['yong', 'ri', 'tiao', 'tiao', 'wu', 'yi', 'shi', 'ge', 'jie', 'wen', 'zhu', 'qi', 'qiu', 'sheng']


简体:
丙辰年鄜州遇寒食城外醉吟五首 五
雨丝烟柳欲清明,金屋人闲煖凤笙 。
永日迢迢无一事,隔街闻筑气球声 。

转载请注明出处诗词网 » 丙辰年鄜州遇寒食城外醉吟五首 五