诗词名句
诗词鉴赏

過宣上人湖上蘭若


過宣上人湖上蘭若
作者: 朱灣
朝代:
過宣上人湖上蘭若
拼音:
['guo', 'xuan', 'shang', 'ren', 'hu', 'shang', 'lan', 'ruo']
十年湖上結幽期,偏向東林遇遠師 。
['shi', 'nian', 'hu', 'shang', 'jie', 'you', 'qi', 'pian', 'xiang', 'dong', 'lin', 'yu', 'yuan', 'shi']

未道姓名童子識,不酬言語上人知 。
['wei', 'dao', 'xing', 'ming', 'tong', 'zi', 'shi', 'bu', 'chou', 'yan', 'yu', 'shang', 'ren', 'zhi']

閑花落日滋苔徑,細雨和煙著柳枝 。
['xian', 'hua', 'luo', 'ri', 'zi', 'tai', 'jing', 'xi', 'yu', 'he', 'yan', 'zhu', 'liu', 'zhi']

問我別來何所得,解將無事當無爲 。
['wen', 'wo', 'bie', 'lai', 'he', 'suo', 'de', 'jie', 'jiang', 'wu', 'shi', 'dang', 'wu', 'wei']


简体:
过宣上人湖上兰若
十年湖上结幽期,偏向东林遇远师 。
未道姓名童子识,不酬言语上人知 。
闲花落日滋苔径,细雨和烟著柳枝 。
问我别来何所得,解将无事当无为 。

转载请注明出处诗词网 » 過宣上人湖上蘭若