诗词名句
诗词鉴赏

和朱使欣二首 一


和朱使欣二首 一
作者: 張說
朝代:
和朱使欣二首 一
拼音:
['he', 'zhu', 'shi', 'xin', 'er', 'shou', 'yi']
南土多爲寇,西江盡畏途 。
['nan', 'tu', 'duo', 'wei', 'kou', 'xi', 'jiang', 'jin', 'wei', 'tu']

山行阻篁竹,水宿礙萑蒲 。
['shan', 'xing', 'zu', 'huang', 'zhu', 'shui', 'su', 'ai', 'huan', 'pu']

使越才應有,征蠻力豈無 。
['shi', 'yue', 'cai', 'ying', 'you', 'zheng', 'man', 'li', 'qi', 'wu']

空傳人贈劒,不見虎銜珠 。
['kong', 'chuan', 'ren', 'zeng', 'jian', 'bu', 'jian', 'hu', 'xian', 'zhu']


简体:
和朱使欣二首 一
南土多为寇,西江尽畏途 。
山行阻篁竹,水宿碍萑蒲 。
使越才应有,征蛮力岂无 。
空传人赠剑,不见虎衔珠 。

转载请注明出处诗词网 » 和朱使欣二首 一