诗词名句
诗词鉴赏

送李秀才赴滑州詣大夫舅


送李秀才赴滑州詣大夫舅
作者: 武元衡
朝代:
送李秀才赴滑州詣大夫舅
拼音:
['song', 'li', 'xiu', 'cai', 'fu', 'hua', 'zhou', 'yi', 'dai', 'fu', 'jiu']
陌頭車馬去翩翩,白面懷書美少年 。
['mo', 'tou', 'che', 'ma', 'qu', 'pian', 'pian', 'bai', 'mian', 'huai', 'shu', 'mei', 'shao', 'nian']

東武楊公姻婭重,西州謝傅舅甥賢 。
['dong', 'wu', 'yang', 'gong', 'yin', 'ya', 'zhong', 'xi', 'zhou', 'xie', 'fu', 'jiu', 'sheng', 'xian']

長亭叫月新秋雁,官渡含風古樹蟬 。
['zhang', 'ting', 'jiao', 'yue', 'xin', 'qiu', 'yan', 'guan', 'du', 'han', 'feng', 'gu', 'shu', 'chan']

知己滿朝留不住,貴臣河上擁旌旃 。
['zhi', 'ji', 'man', 'chao', 'liu', 'bu', 'zhu', 'gui', 'chen', 'he', 'shang', 'yong', 'jing', 'zhan']


简体:
送李秀才赴滑州诣大夫舅
陌头车马去翩翩,白面怀书美少年 。
东武杨公姻娅重,西州谢傅舅甥贤 。
长亭叫月新秋雁,官渡含风古树蝉 。
知己满朝留不住,贵臣河上拥旌旃 。

转载请注明出处诗词网 » 送李秀才赴滑州詣大夫舅