诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 享太廟樂章 寧和


郊廟歌辭 享太廟樂章 寧和
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 享太廟樂章 寧和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'xiang', 'tai', 'miao', 'le', 'zhang', 'ning', 'he']
炎馭失天綱,土德承天命 。
['yan', 'yu', 'shi', 'tian', 'gang', 'tu', 'de', 'cheng', 'tian', 'ming']

英猷被寰宇,懿躅隆邦政 。
['ying', 'you', 'bei', 'huan', 'yu', 'yi', 'zhu', 'long', 'bang', 'zheng']

七德已綏邊,九夷咸底定 。
['qi', 'de', 'yi', 'sui', 'bian', 'jiu', 'yi', 'xian', 'di', 'ding']

景化覃遐邇,深仁洽翔泳 。
['jing', 'hua', 'tan', 'xia', 'er', 'shen', 'ren', 'qia', 'xiang', 'yong']


简体:
郊庙歌辞 享太庙乐章 宁和
炎驭失天纲,土德承天命 。
英猷被寰宇,懿躅隆邦政 。
七德已绥边,九夷咸底定 。
景化覃遐迩,深仁洽翔泳 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 享太廟樂章 寧和