诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 武后明堂樂章 皇嗣出入升降


郊廟歌辭 武后明堂樂章 皇嗣出入升降
作者: 武則天
朝代:
郊廟歌辭 武后明堂樂章 皇嗣出入升降
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'wu', 'hou', 'ming', 'tang', 'le', 'zhang', 'huang', 'si', 'chu', 'ru', 'sheng', 'jiang']
至人光俗,大孝通神 。
['zhi', 'ren', 'guang', 'su', 'da', 'xiao', 'tong', 'shen']

謙以表性,恭惟立身 。
['qian', 'yi', 'biao', 'xing', 'gong', 'wei', 'li', 'shen']

洪規載啓,茂典方陳 。
['hong', 'gui', 'zai', 'qi', 'mao', 'dian', 'fang', 'chen']

譽隆三善,祥開萬春 。
['yu', 'long', 'san', 'shan', 'xiang', 'kai', 'wan', 'chun']


简体:
郊庙歌辞 武后明堂乐章 皇嗣出入升降
至人光俗,大孝通神 。
谦以表性,恭惟立身 。
洪规载启,茂典方陈 。
誉隆三善,祥开万春 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 武后明堂樂章 皇嗣出入升降