诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 享太廟樂章 同和


郊廟歌辭 享太廟樂章 同和
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 享太廟樂章 同和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'xiang', 'tai', 'miao', 'le', 'zhang', 'tong', 'he']
惟聖配天敷盛禮,惟天爲大闡洪名 。
['wei', 'sheng', 'pei', 'tian', 'fu', 'sheng', 'li', 'wei', 'tian', 'wei', 'da', 'chan', 'hong', 'ming']

恭禋展敬光先德,蘋藻申虔表志誠 。
['gong', 'yin', 'zhan', 'jing', 'guang', 'xian', 'de', 'ping', 'zao', 'shen', 'qian', 'biao', 'zhi', 'cheng']


简体:
郊庙歌辞 享太庙乐章 同和
惟圣配天敷盛礼,惟天为大阐洪名 。
恭禋展敬光先德,𬞟藻申虔表志诚 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 享太廟樂章 同和