诗词名句
诗词鉴赏

賦得沈珠於泉


賦得沈珠於泉
作者: 獨孤良器
朝代:
賦得沈珠於泉
拼音:
['fu', 'de', 'shen', 'zhu', 'yu', 'quan']
皎潔沈泉水,熒煌照乘珠 。
['jiao', 'jie', 'shen', 'quan', 'shui', 'ying', 'huang', 'zhao', 'cheng', 'zhu']

沈非將寶契,還與不貪符 。
['shen', 'fei', 'jiang', 'bao', 'qi', 'hai', 'yu', 'bu', 'tan', 'fu']

風折璿成浪,空涵影似浮 。
['feng', 'zhe', 'xuan', 'cheng', 'lang', 'kong', 'han', 'ying', 'shi', 'fu']

深看星幷入,靜向月同無 。
['shen', 'kan', 'xing', 'bing', 'ru', 'jing', 'xiang', 'yue', 'tong', 'wu']

光價憐時重,亡情信道樞 。
['guang', 'jia', 'lian', 'shi', 'zhong', 'wang', 'qing', 'xin', 'dao', 'shu']

不應無脛至,自爲暗投殊 。
['bu', 'ying', 'wu', 'jing', 'zhi', 'zi', 'wei', 'an', 'tou', 'shu']


简体:
赋得沈珠于泉
皎洁沈泉水,荧煌照乘珠 。
沈非将宝契,还与不贪符 。
风折璿成浪,空涵影似浮 。
深看星幷入,静向月同无 。
光价怜时重,亡情信道枢 。
不应无胫至,自为暗投殊 。

转载请注明出处诗词网 » 賦得沈珠於泉